همه‌ی کار های تکراری آدم رو پیر میکنه؛ بجز دوست داشتنت.