آزاده فداکار، مینا نوری، زینب عابدی، ایما ماه پیشانیان، آیدا صالحی، صبا هاشمی، فائزه حسنی، سپیده خسروی، هانیه فرهادنژاد

فرشته احمدی

«محبوبم مرا ببخشید که شما را این همه دوست دارم»

به تاریخِ تولدت ۲۶/مهـــــر/۱۳۹۸